Projekt „Łemkowska Nadija”

W 2020 roku Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków zrealizowało projekt dotyczący zakupu strojów. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu „EtnoPolska”. Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zarządzany przez Narodowe Centrum Kultury, jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

15 października 2020 r. Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków zakończyło realizację zadania polegającego na uzupełnieniu garderoby łemkowskiego zespołu „Nadija” z Krynicy – Zdroju w ramach programu „EtnoPolska 2020”. Patronujące działalności zespołu Towarzystwo uzyskało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w kwocie 18000 zł, dzięki uzyskanej dotacji zakupione zostało 20 strojów damskich i męskich.

Występ w strojach zostanie zaprezentowany po ustąpieniu pandemii, aktualnie prezentujemy fotografie nowych strojów. Dzięki zakupionym strojom zespół jest w stanie poszerzyć swoją ofertę i włączyć w repertuar nowe premierowe wykonania, które mamy nadzieję niebawem zaprezentować.